Πυρανίχνευση

Στόχος των συστημάτων πυρανίχνευσης είναι η έγκαιρη ανίχνευση, εντοπισμός και αντιμετώπιση της φωτιάς

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από αισθητήρες καπνού, φωτιάς και πίνακες ελέγχου του συστήματος.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Συμβατικά, που αφορούν μικρές εγκαταστάσεις

    Τα συμβατικά συστήματα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω πίνακες διαθέτουν ζώνες και η κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί σε ένα χώρο ενός κτιρίου.

  • Διευθυνσιοδοτούμενα (Addressable) που αφορούν μεγάλες εγκαταστάσεις.

    Ένας addressable πίνακας πυρκαγιάς σημαίνει πρακτικά ότι κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον πίνακα αυτό, έχει τη δική της «μοναδική» διεύθυνση. Έτσι, σε περίπτωση συναγερμού, ο χρήστης του συστήματος γνωρίζει ποιος ανιχνευτής έστειλε το σήμα.